Programma 2022

08.30 uur Registratie bezoekers op de informatiemarkt

U kunt uw badge en programmaboekje ophalen bij de ontvangstbalie en tevens een bezoek brengen aan de stands. U wordt verzocht tussen 09.00 en 09.15 plaats te nemen in de hoofdzaal.


09.10 uur Verwelkoming door CKC Seminars

09.15 uur Opening door de dialoogfacilitator In dialoog over een warme ‘e-HR’ anno 2022

Steve is vanuit zijn jarenlange ervaring als journalist voor de VRT en diverse rollen vanuit de VDAB en docent bij de VUB zeer benieuwd naar hoe het in andere organisaties was om met de Corona-pandemie om te gaan. Wat werkte wel? Wat gaan we opbergen voor een volgende crisis? Wat behouden we? Bij wie kunnen we qua ideeën aan ‘elegant stealing’ doen voor een warme e-HR anno 2022? Graag gaat hij hierover met jullie in dialoog, opdat alle aanwezigen er uit leren voor hun werk en organisatie. Dus liet hij ons weten: “Laat maar komen dat congres! Ik ben er klaar voor. U ook?


09.30 uur Keynote: Jan de Schepper Technologie en 'sportief denken' verbinden met de human touch is de basis voor toekomstgericht leiderschap

ConneXion: Sterke managers weten om te gaan met de nieuwste vorm van disruptie in onze technologische samenleving: die van het leiderschap. Ze behalen resultaten in de meest complexe omstandigheden, kunnen vereenvoudigen en verandering leiden. Hiervoor connecteren ze met hun mensen op het hoogste niveau. Zo benutten ze de combinatie van human en digital maximaal.
Gastspreker voor deze editie is Jan De Schepper. Als sportcoach en topmanager bij Telindus en Belgacom, was hij een bevoorrechte getuige van de kruisbestuiving tussen de sport- en de zakenwereld. Vandaag is Jan executive bestuurder bij BDO Digital, voorzitter van het Zweedse bedrijf Securitas en zetelt hij in tal van raden van bestuur. Daarnaast is hij coauteur van het boek ConneXion: 7 paradoxen voor de moderne leider. Jan neemt je mee in de wereld van human en digital. Hoe pak je dit aan, wat werkt wel en wat niet? Laat je inspireren!

Aangeboden door SD Worx

10.15 uur Pauze op de informatiemarkt: standen en boeksigneersessies
 

10.50 uur Praktijkcases ronde A

A1- Wendbaarheid voor duurzame loopbanen

Hoe breng je medewerkers in beweging voor duurzame inzetbaarheid?

Voor welke type medewerkers is zo’n uitrol interessant, welke rol speel de leidinggevende en werkgever, …? Wat brengt het op, voor werknemers en organisaties? En wat kunnen werknemers zelf doen? Waar dien je rekening mee te houden naar implementatie en welke mogelijke ondersteuning kan een hulpmiddel zijn? Dit zijn enkele vragen waar wij een antwoord op willen bieden vanuit wetenschappelijke invalshoek & HR-brede focus.

Let op: VOL

A2- Ontdek hoe "De Lijn" de leer- en rekruteringspraktijken voor werknemers heeft vernieuwd voor de wereld van vandaag!

Om de best mogelijke ervaringen voor hun werknemers en kandidaten te creëren, heeft De Lijn het hele rekruterings- en leerproces opnieuw vormgegeven. Leer hoe een moderne rekruteringsaanpak kan zorgen voor een snelle en vlotte kandidatenervaring dankzij een nieuwe jobsite, een gestroomlijnde administratie, innovatieve applicant tracking, en integratie met externe assessment organisaties. Daarnaast krijgt u inzicht in de uitdagingen met betrekking tot leren en ontwikkelen in een compliance-gedreven omgeving. Dankzij de juiste technologie heeft ‘De Lijn’ nu een duidelijk zicht op verschillende certificaten per functie en is het eenvoudig om nieuwe opleidingen in te plannen.

Aangeboden door Flexso for People

A3- Best Practices over HR-strategiebepaling, rekruteringscampagnes en leiderschap ontwikkeling

Elke dag werkt Hudson samen met meer dan 50 publieke sector organisaties op lokaal, nationaal en Europees niveau. Samen met onze klanten zoeken we naar een optimale oplossing voor hun HR-vraagstukken. Zo tillen we het HR-beleid van onze klanten samen naar een hoger niveau en ondersteunen we hen om sneller en effectiever hun ambities waar te maken. Hudson deelt graag een aantal praktijkervaringen met u inzake HR-strategiebepaling, rekruteringscampagnes en leiderschap ontwikkeling, bij onze publieke sector klanten die actief zijn in allerlei domeinen zoals in water, energie, veiligheid …

Let op: VOL

A4- Persoonlijk leiderschap, ook in de overheid hét vertrekpunt van je HR strategie

Je zou kunnen denken dat digitale vaardigheden de topprioriteit zijn in het Nieuwe Normaal. Wij zijn geneigd het daar niet mee eens te zijn. Bij Randstad RiseSmart zijn we ervan overtuigd dat persoonlijk leiderschap op alle niveaus binnen de organisatie de meest belangrijke en kritische factor is om professioneel succes te garanderen. Tijdens onze praktijkcase maken we duidelijk waarom wij geloven dat onze VUCA-wereld sterk persoonlijk leiderschap vereist en hoe we deze uitdaging in de Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen kunnen aangaan. Kortom, een zeer praktijkgerichte sessie, met concrete tips en een vertaling van persoonlijk leiderschap in het dagelijks leven!

Aangeboden door Randstad RiseSmart

Let op: VOL


A5- Naar een future-proof organisatie met een modern HR beleid.

Stad Hasselt zit in een transformatie van een klassieke overheid naar een future-proof werkgever.
We willen, op een gedurfde en vernieuwende manier, een spraakmakende centrumstad zijn, die niet alleen méé is, doch ook vóór is op zijn tijd.
Dergelijke future-proof organisatie vraagt een sterke mensvisie, met tal van uitdagingen voor het HR-beleid.
We nemen u graag mee doorheen deze uitdagingen in ons verhaal.

Aangeboden door Jurplus

Let op: VOL


A6 - DIVERSITEIT & INCLUSIE BIJ OVERHEDEN

Theorie vs praktijk; een gesprek met het Kabinet van Vice-Eersteminister Petra De Sutter
De evolutie naar een Diverse & Inclusieve maatschappij gaat steeds sneller. Organisaties met een sterke D&I strategie blijken succesvoller te zijn dan organisaties zonder een doordachte aanpak. Welke stappen hebben overheden en kabinetten in België gezet? Voor het federaal kabinet van vice-eersteminister Petra De Sutter zijn diversiteit en inclusie een belangrijke prioriteit en kijkt men intersectioneel naar de topics. Geslacht, afkomst en handicap zijn natuurlijk de meest voor de hand liggende, maar er is nog veel meer. En vooral op de intersecties tussen al die facetten schuilen de ware uitdagingen van inclusie. Hoe kijkt men vandaag op het kabinet naar D&I? Hoe kijken de HR-professionals die het waar moeten maken ernaar? Hoe wordt het D&I-beleid succesvol toegepast in de werkcontext? In het rekruteringsbeleid, retentie of interne mobiliteit binnen de federale overheid? Welke stappen worden de komende tijd gezet? Wat werkt en wat werkt niet? En hoe breng je het over?

Tijdens deze paneldiscussie delen experts van de federale overheid hun ervaring omtrent D&I:

Myrthe Batenburg – Centrale diensten FOD Justitie
Ariane Verreck – FOD Justitie
Mayada Srouji – Kabinet De Sutter
Christophe Vanderschueren – Kabinet De Sutter

Naast inzichten en inspiratie krijgt u tijdens het webinar de kans om vragen te stellen.

Aangeboden door Oracle

11.30 uur Wisselen van zaal
 

11.40 uur Praktijkcases ronde B

B1- De kansen die hybride werken biedt en de rol die HR te spelen heeft

De covid periode heeft ons voor grote uitdagingen gesteld. HR moest niet alleen zien te overleven. Het moest ook wendbaar zijn om te reageren op plotse problemen en moest nieuwe HR trends omarmen die plots sterke opmars kenden, zoals mentaal welzijn, remote leiderschap en engagement. Tijdens zijn sessie gaat Jan Laurijssen in op een van deze tendensen: het hybride werken. Hij gaat in op de kansen die hybride werken biedt en de rol die HR te spelen heeft om dat waar te maken. Dit koppelt hij aan de HR-rollen van Ullrich en een aantal paradoxen die dat met zich meebrengt.


B2- Loopbaan in eigen handen: Normaal? Digitaal? Allemaal!

Autonomie heeft in al zijn vormen aan kracht gewonnen: autonomie in het uitvoeren van taken, werktijden en locaties, in het leidinggeven, … Velen zijn bewuster gaan nadenken over hun loopbaan en de toekomst. De kunst is om dit vast te houden. Wordt onze loopbaan bewust in eigen handen nemen het nieuwe normaal? Houden we alles wel of niet digitaal? Is het iets voor ons allemaal? Ontdek de antwoorden op basis van praktijkervaring tijdens deze sessie.


B3- “Werkgoesting, hoge jobeisen en zelfsturing. Vervalt u in clichés?”

Afgelopen maanden hebben ons pijnlijk duidelijk gemaakt dat het leven onvoorspelbaar is. Werkomstandigheden werden plots een stuk moeilijker. Hoe zorgen we ervoor dat we elkaar de nodige steun kunnen geven wanneer het even minder gaat? Wanneer de werkgoesting plots keldert naar een ongeziene diepte. Praten helpt maar een gesprek voeren is niet voor iedereen even evident. Methodiek “Huis van werkvermogen” vormt een eenvoudige en makkelijk te hanteren oplossing.


B4- Wendbaar werken - De impact van houding en gedrag

De wereld om ons heen – en dus ook de wereld van publieke organisaties – verandert snel. Wat te denken van de ontwikkelingen op het gebied van inwonersparticipatie of hoe de coronacrisis de hele wereld tijdelijk heeft stilgezet. Willen organisaties goed met deze veranderingen omgaan, dan moeten zij zich hier succesvol op aanpassen.
De vraag daarbij is: hoe maakt u uw team(s) wendbaar en klaar voor de toekomst?
En wat is hierin de rol van houding en gedrag van medewerkers?

Aangeboden door Randstad Group

B5- De leidinggevende als één van de belangrijkste onderdelen van de New Way of Working

De vraag hoe je als leidinggevende overeind blijft in deze nieuwe realiteit en tegelijk zorg kan dragen voor je medewerkers en elkaar, dat zijn dé bezorgdheden van leidinggevenden en hun teams anno 2021. Met een aantal op wetenschap gebaseerde gewoontes focussen we in deze sessie op de vragen die er leven en geven we u graag concrete tips & handvaten om hiermee aan de slag te gaan.

Let op: VOL

B6- ‘Een data-gedreven HR- en welzijnsbeleid bij Poolstok’

De sterke groei van de organisatie in combinatie met de covid-pandemie noopte Poolstok om ook ‘hoger te springen’ voor haar interne HR en welzijn. Trouw aan haar organisatiewaarden wil Poolstok ook ‘betrouwbare & bewezen kwaliteit’ in haar interne HR aanpak en wil ze deze ‘vernieuwende inzichten ook delen met de buitenwereld’. Cilia en Vincent illustreren hoe een dergelijk innovatief HR-beleid – gebaseerd op organisatiedata, expertise, inzichten uit de wetenschap en stakeholder-input – in de praktijk wordt gebracht.


E1- Blijf de kameleonmindset voeden!

 “Mensen zijn niet lastig, mensen zijn verschillend en dat is pas lastig!”

Covid-19 heeft heel wat teweeg gebracht in onze organisaties. Mensen en teams worden en werden aangesproken in hun veranderskills en wat blijkt er zit heel wat veranderpotentieel in mensen. Corona heeft echter tegelijk ook duidelijk het verschil tussen mensen aan de oppervlakte gebracht én dat maakt het bijzonder boeiend. Want hoe meer verschil er in een organisatie aanwezig is, hoe wendbaarder en meer veranderpotentieel er in deze organisatie zit. Niets dan voordelen dus, maar niets is minder waar. Dit werkt uiteraard maar als er op een respectvolle manier met dit verschil kan omgegaan worden en het net als een troef gezien wordt en hier is nog veel werk aan de winkel in organisaties. Straffer nog, het goed omgegaan met dit verschil en het omarmen, zal naar onze mening, dé belangrijkste katalysator worden om te komen tot topteams. Dit houdt in dat we weten waarin we van mekaar verschillen, wat we nodig hebben in communicatie, hoe we gemotiveerd dienen te worden, hoe we omgaan met verandering.

Tijdens deze interactieve workshop laten we jullie graag kennismaken met de interactieve game M-Power die enerzijds inzicht geeft en het verschil in teams blootlegt alsook kapstokken aanreikt om dit verschil tussen mensen om te zetten tot een positieve kracht in samenwerking én het veranderpotentieel maximaal aan te houden.

Let op: VOL

12.20 uur Broodjeslunch op de informatiemarkt: bezoek standen en boekenstands met signeersessies
 

13.20 uur Opening middagprogramma door dagvoorzitter

13.30 uur Keynote: Arjen Banach Een nieuwe werkrealiteit

Nog nooit heeft er in ons werkende leven zo’n grootschalig experiment plaatsgevonden in hoe we werken. Corona dwong ons op afstand het werk te continueren. Een bijzonder interessante periode. Waarom? Omdat het lukte. Het was her en der behelpen maar er kan voor alle overheidsorganisaties één gemeenschappelijke conclusie worden getrokken: er bleek veel meer mogelijk dan gedacht. Hieruit moeten organisaties een conclusie trekken én een vervolgvraag stellen…

De conclusie: de opvatting over ‘waar’ we het werk moesten doen bleek niet te kloppen, het is wél mogelijk om op afstand te werken. De vervolgvraag is echter nog veel interessanter maar wordt veel te weinig gesteld in overheidsorganisaties, namelijk… Welke opvattingen over hoe wij ons werken zouden moeten doen blijken eigenlijk nog meer niet te kloppen. 

Al voor Corona bleek dat de vernieuwing in onze organisaties eerder tot stand kwam ondanks het systeem waarin wij werkten dan dankzij het systeem waarin wij werkten. Het momentum om hier iets aan te doen is nu. Arjen Banach neemt je mee in hoe je nu de transformatie maakt van voortgang naar vooruitgang en geeft je praktische handvatten om morgen binnen jouw organisatie aan de slag te gaan!


14.10 uur Wisselen van zaal
 

14.15 uur Praktijkcases ronde C

C1- Wisselleren: leren van elkaar

Onder de noemer “wisselleren” gingen diverse collega’s van het Agentschap Binnenlands bestuur (ABB) aan de slag bij een lokaal bestuur. Ze maakten van dichtbij mee met welke uitdagingen besturen kampen. Ze ervaarden aan de lijve hoe bepaalde, door ABB opgemaakte, regelgeving in de praktijk wordt omgezet. Tegelijk genoten besturen van de know-how en kennis van de overgekomen ABB’ers. Kortom, wederzijds leren was de boodschap met als doel betere regelgeving gebaseerd op de lokale praktijk. Na evaluatie bleek dit experiment zo geslaagd dat momenteel een tweede lichting wisselleerders aan de slag is.
Werkt wisselleren ook in een hybride omgeving? Luc Jolie en Charlotte van den Bossche gaan in gesprek met de zaal en het panel (wisselleerders vanuit ABB en de vertegenwoordiging van de lokale besturen):
• An De Meester, teamverantwoordelijke Lokale Organisatie en Werking (ABB) en wisselleerder bij de gemeente Aalter
• Tine Van Daele, teamverantwoordelijke personeel, Agentschap Binnenlands Bestuur, Vlaamse overheid en wisselleerder bij de stad Gent
• Tom Van Dyck, Diensthoofd Dienst HR Juridische ondersteuning bij de stad Gent
• Karen Serlet, directeur Beleids- & Organisatieopvolging bij de gemeente Aalter


C2- Werken in het nieuwe normaal: de superdiverse (inclusieve) werkomgeving

Superdiversiteit is het nieuwe normaal. Dat wordt ook normaal in het personeelsbeleid van de Stad Gent. Wij werken aan een toekomst met een diversiteit aan medewerkers die een afspiegeling vormen van de samenleving. Bovendien maken we werk van een inclusieve werkomgeving, waar iedere medewerker wordt gewaardeerd om wie hij/zij/die is. Als voorloper bij de lokale besturen herbekijkt Stad Gent de HR-processen, met extra aandacht voor de rekrutering en selectieprocessen, volledig in het kader van diversiteit en inclusie. Wil jij ook bereiken dat zowel medewerkers als inwoners zich herkennen in jullie gemeente? Weet je niet waar te starten met een diversiteitsbeleid of wil je weten wat dat juist inhoudt? Wees dan van harte welkom om hierover ervaringen en opvattingen uit te wisselen.


C3- De uitbouw van een waardegedreven personeelsbeleid. Hoe een gezondheidscrisis HR de kans bood om zich van de rand naar de kern van de organisatie te bewegen.

Wanneer we willen groeien, is het noodzakelijk om buiten onze comfort zone te treden. Onder het motto: ‘Laat een goede crisis niet onbenut’ dwong de pandemie ons dan ook om op vlak van personeelsbeleid ‘uit ons kot’ te komen. Dit zette een aantal mooie initiatieven rond welzijn, gedeeld leiderschap, digitalisering en professionalisering in gang.
Benieuwd hoe het Zorgbedrijf hier concreet mee aan de slag is gegaan? Volg dan zeker de praktijkgerichte bijdrage aan het congres en kom meer te weten over de kracht van samenwerken en alle voordelen verbonden aan het voeren van een waardegedreven personeelsbeleid.


C4- Evaluatie in evolutie

Nieuwe vormen van begeleiding en evaluatie als antwoord op nieuwe vraagstukken.
Lokale besturen en andere overheden gaan op zoek naar nieuwe vormen van evaluatie en begeleiding van medewerkers. Vaak gaat het om niet meer verplicht maken van evaluatie en het invoeren van feedbackgesprekken. In deze case gaan we een stuk verder. We vertrekken van nieuwe uitdagingen waar overheidsorganisaties voor staan en nemen die mee in het uittekenen van nieuwe begeleidingssystemen. Daarbij geven we bestaand instrumentarium als evaluatie, feedback, functiebeschrijvingen, functionele loopbaan een plaats in een eigentijds kader. De uiteenzetting wordt praktisch geïllustreerd met een aantal cases uit lokale overheden waar de evaluatiepraktijk werd herdacht.
Kortom: als deelnemer krijg je enerzijds een bredere kijk op het begeleidingsgebeuren en anderzijds krijg je heel wat voorbeelden uit de praktijk mee. Dit biedt mogelijkheden voor de eigen overheidsorganisatie!

Let op: VOL

C5- Hybride werken: hefboom voor meer focus op resultaat

Bij het hybride werken worden de plaats en de tijd waarop iemand werkt minder belangrijk. De focus ligt meer op de kwaliteit van de te behalen resultaten.
Tijdens deze sessie beiden we praktijkgerichte tools aan om over die resultaten in dialoog te gaan. Er wordt vertrokken vanuit het perspectief van de klant. Wat kan de klant verwachten van een organisatie ? Hoe dienen werknemers, het team en de organisatie zelf zich te organiseren om het engagement waar te maken en de afgesproken kwaliteit te bieden ?
Boeiende dialogen, die doordringen tot de essentie van het bestaan van een organisatie.


E2- Bevlogen Ambtenaar – Fins (zelf)leiderschap voor onzekere tijden in 5 stappen

Wat kunnen overheidsorganisaties en HR-professionals leren van het land dat 100 jaar geleden nog één van de armste van Europa was en vandaag op nummer 1 staat van de World Happiness Index?
Overheidscoach Geertrui De Cock bracht uit Finland het concept SISU mee. Het betekent: handelen vanuit je binnenkant om zo het onmogelijke voor elkaar te krijgen. SISU gaat over impact en resultaat. Verantwoordelijkheid nemen en geven. En over integriteit. Zorg dragen voor het grotere geheel. Slim samenwerken. Zelfleiderschap. Beperkingen ombuigen tot mogelijkheden. Eigenschappen die in onzekere tijden meer dan ooit van pas komen. Sloof je mouwen op! Geertrui spreekt uit ervaring, reikt handvatten aan en zet je aan tot actie…

Kortom als deelnemer:
• maak je kennis met een fris fenomeen dat nauw aansluit bij onze Vlaamse cultuur.
• krijg je inspiratie én concrete tips aangereikt om deze manier van fair zelfleiderschap zelf toe te passen in (weg: hun) werk, team en organisatie.
• ervaar je dat ‘moeilijkheden ombuigen tot mogelijkheden’ geen holle boutade is. (weg: SISU kan een volledig land naar de hoogste toppen halen, waarom ons niet?)
• ervaar je dat ‘resultaatgericht’ en ‘zorgend’ elkaars hefboom kunnen zijn.
• word je uitgedaagd en in denken gestretcht door een ervaren gamechanger met bakken kennis, ervaring en vooral een warm hart voor de publieke sector

Let op: VOL

14.55 uur Pauze op de informatiemarkt: standen en boeksigneersessies
 

15.20 uur Plenaire dialoog Plenaire dialoog: Academisch ontmoet Praktijk

O.l.v.  Dialoogfacilitator Steve Elens gaan we in gesprek met Kathleen Vangronsvelt (AMS), Jan Van Raes (UZ Brussel), Klaartje Huyge (Stad Gent) en Marijke Verbruggen (KU Leuven). Een dialoog op het podium en met de zaal, waarbij we diverse invalshoeken en visies delen rond:

  • Hoe kijken we terug op de crisis en waar staan we nu?
  • Hoe worden we uitgedaagd op het vlak van telewerk, leiddinggeven op afstand en wat betekent dit voor de organisatiecultuur?
  • Wat zijn de uitdagingen op het vlak van bricks, bytes, behaviour, business en balance?
  • Wat is er nodig om deze HR-Transformatie vast te houden?

16.00 uur Keynote: Jo Caudron De toekomst is nu. Hoe maakt HR de next step?!

Niet enkele digitale maar ook brede maatschappelijke en economische transformaties zijn bepalend voor onze toekomst: andere woon/werk-invulling, nieuwe business modellen, meer aandacht voor lokaal, alles-op-afstand (niet in het minst werken, onderwijs en zorg), het toegenomen belang van partnerships, enzovoort. De grondslag voor deze ideeën is gelegd in Jo’s laatste boek De Wereld Is Rond
Jo gaat uit van de vele uitdagingen van vandaag en zoekt naar een optimistisch wereldbeeld waarin we werken en wonen in Urban Villages, waar we meer online kopen, waar we inzetten op oplossingen in plaats van producten, waar onderwijs niet per se op scholen wordt gegeven, waar zorg anders is georganiseerd, waar we ons minder verplaatsen en waarin productie en zelfs landbouw deels terugkeren naar waar we consumeren.
Door de Corona-crisis zijn veel van zijn ideeën versneld deel geworden van onze dagelijks leven. Waar zijn boek ons ruim de tijd gaf om over deze verre toekomst na te denken, dwingt de Coronacrisis ons nu al om te leren omgaan met de wereld van morgen.
Zal de Coronaslinger zo snel mogelijk weer helemaal terugslaan naar de oude gewoonten, of komt er echt een New Normal? Ondanks het leed dat Covid aanricht is het momentum voor positieve verandering nog nooit zo groot geweest – laten we dit op een positieve en optimistische manier aangrijpen Kortom, volop inspiratie over de toekomst van morgen en hoe HR de next step kan maken!


16.40 uur Afsluiting programma met de film ‘Everything Will Be Fine’

Primeur: Film ‘Everything Will Be Fine’
Een alleenstaande moeder die de eindjes aan elkaar moet knopen, wordt voor een dilemma geplaatst door een wel erg ongewone ontslagronde op het werk.
Na verscheidene kortfilms en een korte documentaire is Everything will be fine het nieuwste werk van Joachim Dejonghe. Joke Devynck kruipt in de hoofdrol en wordt bijgestaan door een topcast, met onder meer Els Deceukelier en Isabelle Van Hecke.

Aangeboden door Werkenbijdeoverheid.be

17.00 uur Receptie op de informatiemarkt. Vol inspiratie, contacten en ideeen naar huis