Programma 2024

08.30 uur Registratie bezoekers op de informatiemarkt

09.10 uur Verwelkoming door CKC Seminars

Farida Barki
09.15 uur Opening door de presentator Duidelijke vacatures als basis voor een duurzaam HR-beleid

De juiste mens op de juiste plaats, zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt, hoe krijg je dat voor elkaar als HR-dienst? Met duidelijke vacatureteksten, bijvoorbeeld. Teksten waarbij kandidaten in één oogopslag zien waarover het gaat, die een duidelijk antwoord geven op hun vragen, die hen warm maken voor de functie. Kortom: teksten die de deur naar de overheid wagenwijd openzetten. Hoe schrijf je zulke vacatureteksten? Met enkele gouden tips zet ik je op weg.

Farida Barki

Presentator en Moderator


Jeroen Windey Piet Van Schuylenbergh Vincent Van Malderen
09.30 uur Keynote - HR kompas: (eigen)krachtig HR voor jouw lokaal bestuur

Laat Jeroen, Piet en Vincent jullie gidsen zijn op een inspirerende reis door het HR-landschap. Tijdens ‘HRM in de Overheid’ zullen ze het innovatieve project “HR Kompas” onthullen. Deze tool, ontwikkeld door ABB, Poolstok en VVSG, fungeert als een navigatiekaart die publieke organisaties helpt hun HR-beleid uit te stippelen en te ontwikkelen.
Het HR Kompas biedt een route langs zes ‘haltes’: strategie, aanwerven, verlonen, ontwikkelen, opvolgen en uitzwaaien. Elke halte telt steeds drie ‘kenniskoffers.’ In de eerste koffer, ‘Kennis vinden’ ligt de nadruk op regelgeving, toelichting en voorbeelden. Dit is de plek waar je op zoek gaat naar juridische informatie en passende sjablonen voor jouw praktijk. Binnen de tweede koffer, ‘Kennis delen’, draait alles om inspiratie en prak¬tijk¬ca¬ses. Je vindt hier prak¬tijk¬voor¬beel¬den, hand¬lei¬din¬gen, pro¬ces¬be¬schrij¬vin¬gen en mo¬del¬do¬cu¬men¬ten die je kunt aanpassen aan jouw context. De derde koffer, tot slot, ‘Kennis bouwen’, richt zich op visie, theorieën en methodieken. Je kunt hier informatie vinden uit we¬ten¬schap¬pe¬lijk onderzoek, the¬o¬re¬ti¬sche concepten en me¬tho¬do¬lo¬gie¬ën om zelf te bouwen aan jouw HR-beleid.
Deze reis met HR Kompas is een ontdekkingstocht naar de beste routes voor jouw organisatie, rekening houdend met capaciteiten, competenties, middelen en prioriteiten, en biedt richtingaanwijzers naar jullie HR- en organisatiedoelstellingen. Stap mee aan boord en ontdek samen met ons de wereld van HR-innovatie!

Jeroen Windey

Administrateur-generaal, Agentschap Binnenlands Bestuur

Piet Van Schuylenbergh

Gevolmachtigd onderhandelaar, Werkgeversfederatie VVSG

Vincent Van Malderen

Algemeen directeur, Poolstok

Aangeboden door Poolstok

10.15 uur Pauze op de informatiemarkt
 

10.50 uur Praktijkcases ronde A

Christophe Dhaenens Charlotte Sabbe
A1 - Lessons learned: strategische personeelsplanning in een veranderende arbeidsmarkt – Praktijkcase door Hudson en Fluvius

Samen met klant Fluvius brengt Hudson een praktijkcase over strategic workforceplanning ofwel strategische personeelsplanning
Het installeren van een continu proces van identificatie van de ‘gaps’ tussen de kennis, vaardigheden en attitudes van de workforce en de organisatieobjectieven. Het workforceplan helpt Fluvius om een workforce te bouwen die de juiste grootte en de juiste vorm heeft, maar ook ruimte voorziet om weerbaar om te springen met veranderende omstandigheden. Het in-en uitzoomen tussen de operationele realiteit en de lange termijn ambities van Fluvius is key om de organisatie klaar te maken voor de uitdagingen van de toekomst. De praktijkcase legt zowel de focus op het in kaart brengen en ontwikkelen van leiderschaps- en generieke competenties, als technische competenties in functie van de strategische koers van de organisatie. We overlopen samen met jou een aantal ‘lessons learned’ en bieden je een aantal handvaten om zelf aan de slag te gaan binnen jouw context, los van de grootte van de organisatie of de maturiteit van jouw HR-team. Charlotte Sabbe, Director Talent Management bij Hudson en Christophe Dhaenens, Diensthoofd Strategic Workforce Management bij Fluvius nemen je graag mee in hun ervaringen.

Christophe Dhaenens

Diensthoofd Strategic Workforce Management, Fluvius

Charlotte Sabbe

Director Talent Management Public Sector, Hudson

Aangeboden door Hudson

Dr. Chris Wuytens
A2 - HR 2024: inspiratie voor een toekomstgericht hr-beleid

Van HR wordt veel verwacht: aandacht voor mentaal welzijn, het bevorderen van de betrokkenheid van hybride werknemers, omgaan met veranderingen zoals artificiële intelligentie… Hoe zal het personeelsbeleid van openbare besturen en ondernemingen zich de komende maanden ontwikkelen om nieuwe en bestaande uitdagingen aan te pakken? Hoe ziet een aanpasbare hr-strategie eruit die inspeelt op een steeds veranderende realiteit? Chris Wuytens, professor HRM aan KUL en VUB, blikt vooruit en ziet 5 inspirerende ‘werven’ die antwoorden op deze vragen bieden.
Ontdek in deze sessie waaraan een duurzaam hr beleid moet voldoen en welke stappen je vandaag al kan zetten. Daarnaast zoomt hij in hoe technologie niet alleen je hr kan ondersteunen, maar ook de drijvende kracht is om je mensen centraal te stellen. Laat je inspireren tijdens deze sessie en ga meteen aan de slag met nieuwe ideeën!

Dr. Chris Wuytens

Professor, HRM KU Leuven en VUB en Managing Director, Acerta Consult

Aangeboden door Acerta en Flexso for People - Let op: A2 is vol

 Maarten Pinxten Inge Peeters Steven De Jaeghere
A3 - Het optimaliseren van de ontwikkeling van je medewerkers

Duurzaam inzetten op het ontwikkelen van je medewerkers gaat verder dan het aanbieden van opleidingen. Wat doe je als HR wanneer jouw medewerkers de weg tussen alle opleidingen niet meer vinden? Of wat met een meer ervaren doelgroep die minder hun weg vinden naar opleidingen? We laten je zien hoe je als HR-professional een schat aan data kan benutten om kwalitatieve acties te ontplooien. Welke data en tools kan je combineren met menselijke interacties om zo op een efficiënte manier tot meer gerichte, kwalitatieve instroom naar opleidingen te komen? En wat kan je dan met deze nieuwe informatie verder doen? Ontdek de mogelijkheden tijdens deze sessie.

Maarten Pinxten

Business line manager, Ascento

Inge Peeters

Business line manager, Ascento

Steven De Jaeghere

Business Process Management Specialist, Proximus

Aangeboden door Ascento en Agilitas - A3 is vol

Bernie Caessens
A4 - Hoe kiest Poolstok voor duurzame oplossingen binnen Coaching en Learning & Development: een evidence-based praktijkvoorbeeld

Deze workshop is een praktische kennismaking met hoe Poolstok haar evidence-based visie concreet omzet binnen de domeinen Coaching en Learning & Development. Poolstok kiest voor duurzame oplossingen en niet voor de hype van het moment. Dit zowel doorheen het selecteren van de de partners die onder de Poolstok-vlag mogen werken als in de gehanteerde oplossingen zelf. We begeleiden onze klanten in alle neutraliteit in het keuzeproces én bieden transparantie over de effectiviteit van de oplossing waarvoor ze kiezen. We verkennen hoe evidence-based benaderingen effectief kunnen worden ingezet. Hoe je er dus voor kan zorgen dat beslissingen onderbouwd zijn door betrouwbaar en kritisch beoordeeld bewijs. Deze sessie belicht dus de voordelen van een wetenschappelijk onderbouwde aanpak in Coaching en Learning & Development en hoe dit kan leiden tot meetbare verbeteringen in team- en individuele prestaties. Het doel is om de deelnemers te voorzien van kennis en hulpmiddelen die direct toepasbaar zijn in hun eigen professionele context.

Bernie Caessens

Lead Scientist, Poolstok

Aangeboden door Poolstok

11.30 uur Wisselen van zaal
 

11.40 uur Praktijkcases ronde B

Michaël De Donder Steven De Vos
B1 - Een HR-ecosysteem als antwoord op de HR-mogelijkheden en -uitdagingen van lokale besturen

Een HR-ecosysteem kan voor lokale besturen een strategisch geschikt HR-antwoord zijn om aan de maatschappelijke uitdagingen en bijhorende tendensen tegemoet te komen.

De kracht ervan ligt in het netwerk: door lokale besturen met elkaar binnen een HR-ecosysteem te verbinden gaan ze, afhankelijk van elkaar, via de onderlinge relaties, (meer)waarde creëren.

Het HR-ecomodel dat wordt gepresenteerd, dient als een blauwdruk voor samenwerking en coördinatie tussen de lokale besturen. Het model is geen ‘one size fits all’, maar net ontworpen om flexibel en schaalbaar te zijn. Elk bestuur moet er doorheen kunnen evolueren, overeenkomstig de eigen strategische noodzaak en mogelijkheden, en op haar eigen tempo.

We schetsen de contouren van een potentieel HR-ecosysteem voor lokale besturen, en gaan dieper in op hoe het systeem dynamiek en wendbaarheid faciliteert voor zowel de deelnemende organisaties als de medewerkers binnen die organisaties, de HR-instrumenten die er deel van kunnen uitmaken, de potentiële schaalvoordelen, etc.

Michaël De Donder

Management Consultant, Public Consulting

Steven De Vos

CEO, Public Consulting

Aangeboden door Cipal Schaubroeck

Edith Jonkers Ineke Van den Zegel
B2 - Optimaliseer uw werknemerswelzijn met een doeltreffend EAP: praktische stappen voor een succesvolle implementatie

Als je weet dat een kwart van de Belgen niet goed in zijn vel zit, en diezelfde Belg zich een score van 6,5 op 10 geeft op vlak van levenstevredenheid, zie je meteen dat er ruimte voor verbetering is. De vraag is natuurlijk: hoe? Een Employee Assistance Program (EAP) biedt werkgevers een proactieve totaaloplossing voor mentaal, emotioneel en fysiek welzijn op het werk. Het programma biedt begeleiding bij uiteenlopende werk- en privégerelateerde thema’s. Zoals stress, veerkracht, milde depressieklachten of relatieproblemen. Het resultaat: productievere en loyalere werknemers en een verlaging in ziekteverzuim. In deze workshop wordt de visie van IDEWE toegelicht. We maken het concreet aan de hand van het succesvol praktijkvoorbeeld van een van onze klanten, Infrabel, die reeds van start zijn gegaan met hun EAP. Zo leer je hoe je een Employee Assistance Program opzet binnen jouw bestuur of overheidsinstelling.

Edith Jonkers

Interpersonal Relations Specialist Lead, Infrabel

Ineke Van den Zegel

Director Major Accounts en Preventieadviseur Psychosociale aspecten, Groep IDEWE

Aangeboden door IDEWE

Nele Vandenborre Els Mertens
B3 - Ontdek de kracht van organisatie-DNA: missie, visie en waarden in actie

Lokaal bestuur Lennik en intercommunale IOK gingen aan de slag rond hun organisatie-DNA. Waar staan ze voor? Hoe vertalen ze hun idealen naar concrete waarden? En, het belangrijkste, hoe namen ze hun medewerkers mee in dit verhaal? Ze lichten het ons graag toe! Laat je inspireren door hun praktijkvoorbeelden en inzichten, die de kern van hun organisatie onthullen én hun sleutel tot succes voor het betrekken van de volledige organisatie.

Nele Vandenborre

Stafmedewerker HRM, IOK Afvalbeheer & dienstverlening

Els Mertens

Afdelingshoofd P&O, Lokaal bestuur Lennik

Aangeboden door Mondea

Marte Jacobs Marijke Verbruggen Line Segers
B4 - Wanneer leidinggevenden hun talenten niet willen laten gaan: inzichten in drijfveren en effecten van verhinderde interne mobiliteit

Interne jobmobiliteit is dé sleutel voor organisaties om talent te motiveren en te laten groeien. Het wisselen van functie binnen een bedrijf gaat verder dan het aanbieden van nieuwe uitdagingen en leerkansen, het creëert een win-win situatie voor zowel de werknemer als de organisatie. In tijden van arbeidsmarktspanning blijkt het openstellen van vacatures voor interne kandidaten een strategie die leidt tot ideale matches en meer betrokkenheid. Toch is het niet vanzelfsprekend om een interne arbeidsmarkt goed te laten werken. Leidinggevenden raken hun getalenteerde medewerkers immers niet graag kwijt. Om deze reden verhinderen ze soms bewust of onbewust hun talentvolle werknemers om intern mobiel te zijn. We duiken graag dieper in dit fenomeen, dat talent hoarding wordt genoemd: hoe gaan werknemers om met deze praktijken en welke invloed hebben ze zelf op het ontstaan ervan? Hoe kan men als organisatie voorkomen dat leidinggevenden de interne doorgroeimogelijkheden van hun werknemers verhinderen?

Marte Jacobs

Assistent, Departement Werk en Organisatiestudies

Marijke Verbruggen

Professor en hoofd, Departement Werk en Organisatiestudies

Line Segers

Consultant, Berenschot

Aangeboden door Berenschot

Geert Sinnaeve
B5 - Ontgrendel de kracht van data

In de snel evoluerende wereld van lokale besturen is het cruciaal om de kracht van (HR-)data te benutten. Ontdek hoe het doelgericht gebruik van deze gegevens jouw organisatie kan transformeren en versterken.

Maak een sprong voorwaarts in het creëren van een veerkrachtig en efficiënt bestuur door HR-data als leidraad te nemen voor je beleidsbeslissingen. Ontgrendel het potentieel van je personeelsbestand en bouw aan een toekomstgerichte organisatie.

Geert Sinnaeve

Directeur ICT Shared Services, Groep Roeselare

Aangeboden door Cevi

Diana Russo
E1 - Design Thinking in HR - Ontwerp een gewéldige onboarding experience!

Om de razendsnelle ontwikkelingen in de wereld van werk bij te benen en de steeds complexer en urgenter wordende HR-vraagstukken het hoofd te bieden, zullen we naast het opzetten van wendbare organisatiestructuren ook aan de slag moeten gaan met andere manieren van (samen)werken. Design Thinking is een methodiek die kan helpen om hardnekkige problemen in de medewerker journey beter te begrijpen, in co-creatie oplossingen te ontwerpen en daarmee de employee experience te verbeteren.

Na een kort inleiding over design thinking en Employee Experience, neem ik je mee in een zogenaamde mini-pressure cooker. Daarin doorlopen we in een recordtempo de 5-stappen van design thinking, en gaan we aan de slag om de Onboarding-ervaring van een fictieve (overheids)organisatie te verbeteren. Met vooraf uitgewerkte persona’s en canvassen kom je in de design sprint tot nieuwe inzichten en passende aanbevelingen en ervaar je de kracht van deze aanpak. Geïnspireerd om deze methodiek zelf toe te passen en met een frisse en vernieuw(en)de kijk op HR-uitdagingen, verlaat je de sessie.

Diana Russo

HR & Organisatievernieuwer, DRHRBP – HR impact MAKERS

Let op: E1 is vol

12.20 uur Broodjeslunch op de informatiemarkt
 

13.20 uur Opening middagprogramma door presentator

Prof. Dr. Nicky Dries
13.30 uur Keynote - De toekomst van werk is wat we ervan maken

Hoe zal de (verre) toekomst van werk eruitzien? En welke rol kan HR hierin spelen? Deze keynote maakt gebruik van ideeën uit het veld van de strategische scenarioplanning om het punt te maken dat bedrijven vandaag slechts twee keuzes hebben: de toekomst plannen, of haar ondergaan. Een extra uitdaging hierbij is dat harde data over de toekomst niet beschikbaar zijn—hoewel we wel constant geconfronteerd worden met voorspellingen over de toekomst van werk in de media, bijvoorbeeld over automatisering—waardoor we niet kunnen terugvallen op ‘evidence-based’ HR. Het alternatief is ‘vision-based’ HR; het terugdenken vanuit wenselijke

Prof. Dr. Nicky Dries

Hoogleraar Organisatiegedrag aan de KU Leuven en aan BI Norwegian Business School


14.10 uur Wisselen van zaal
 

14.15 uur Praktijkcases ronde C

Pieter D’Aubioul
C1 - Waarom investeren in datadriven wellbeing?

De ontwikkeling van een welzijnsbeleid en het trainen van welzijnsvaardigheden op het werk zijn belangrijke drijvende krachten achter een welvarende organisatie, maar hoe gaan we hiermee aan de slag?

Tijdens deze workshop ontdek je aan de hand van enkele clientcases in combinatie met wat de cijfers ons vertellen, hoe je hier gericht aan kan werken.

1. Wat zijn de valkuilen? Hoe genereer je de juiste en meetbare data?
2. Ontdek hoe werkgevers en werknemers samen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor welzijn op de werkvloer.
3. Leer hoe je de ROI van welzijns-skills kan aantonen en proef van enkele voorbeelden uit de praktijk.
4. Wat zegt de toekomst over welzijn? Is jouw bedrijf futureproof op vlak van welzijn?

Pieter D’Aubioul

Corporate Wellbeing Manager, AG Health Partner

Aangeboden door AG Health Partner

Jan Laurijssen Maxim Hammel
C2 - Dicht de generatiekloof

De media smullen van de stereotypes over de verschillende generaties en dat sijpelt ook door op de werkvloer: “Pff, ik heb echt geen zin om samen te werken met die arrogante boomer.” Of: “Wat had je verwacht van zo’n verwende millennial?”. Bij sommige organisaties vliegen dit soort opmerkingen je om de oren. Toch kan een multigenerationeel team je organisatie ten goede komen. Je moet alleen weten hoe je hun krachten kunt inzetten – en dat leer je tijdens deze workshop van GoodHabitz!

Jan Laurijssen

HR evangelist, SD Worx

Maxim Hammel

Customer Success Manager, GoodHabitz

Aangeboden door GoodHabitz

Evelyne Van Marcke Astrid Gepts
C3 - Een duurzaam selectie en onboarding beleid in de zorg: een kwestie van en-en-en, niet van of-of-of

In een snel evoluerend zorglandschap waar medewerkers schaars zijn, is een statisch instroomproces ontoereikend. De dienst HRM van de stad Mechelen en Zorgbedrijf Rivierenland zochten samen naar nieuwe mogelijkheden om selectiedrempel te verlagen en de goesting en betrokkenheid van nieuwe medewerkers van bij de eerste kennismaking te versterken.
De zoektocht resulteerde in een open sollicitatiedag voor alle knelpuntfuncties en een vernieuwd onboarding traject voor medewerkers en leidinggevenden. Het traject is in voortdurende ontwikkeling, met oog voor kritische reflectie en bijsturing. Coachend leiderschap, ondersteuning vanuit HRM en het actief verzamelen van feedback van de nieuwe medewerkers is hierin essentieel.

We vertellen je graag een eerlijk verhaal over hoe wij ons selectieproces hertekenen in tijden van meer efficiëntie, minder middelen en de vraag naar meer maatwerk. Het traject kent geen eindpunt en blijft volop in ontwikkeling maar de eerste stappen worden positief onthaalt door de nieuwkomers en op de werkvloer.

Evelyne Van Marcke

HR manager, stad Mechelen en Zorgbedrijf Rivierenland

Astrid Gepts

Directeur woonzorgcentrum De Lisdodde, Zorgbedrijf Rivierenland


Sarah Melis Pascal Van Loo
C4 - Hoe bouw je een veerkrachtige organisatie als antwoord op werkdruk? Praktijkcase VLAIO #veerkracht3

Ook binnen VLAIO – Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen – hadden de systeemschokken en veranderende beleidsaccenten een voelbare impact. “Er” moest eens wat gebeuren aan de werkdruk en werkstress. Maar werkdruk, dat leek iets dat ons overkwam en het was meestal de andere die er wat moest aan doen. Leidinggevenden wilden medewerkers versterken en medewerkers wilden dat de organisatie actie ondernam. We omarmden deze polariteit en #veerkracht3 was geboren.
Met #veerkracht3 werken we vanuit een systemisch perspectief. We zetten in op het individueel welzijn, de versterking van teams en een strategische organisatieontwikkeling. We delen in deze sessie onze concrete praktijkaanpak over hoe het ontwikkelen van de veerkracht van teams het scharnier werd voor een wendbare en futureproof overheidsorganisatie waarin de medewerker centraal staat.
Deze aanpak had nodig dat we onze HR dienst anders moesten organiseren: rond en vierkant. We lichten toe hoe we onze klassieke HR dienst omvormden tot een hybride P&O dienstverlening.

Sarah Melis

Projectleider, VLAIO

Pascal Van Loo

Auteur en Directeur P&O team, VLAIO

Let op: C4 is vol

Liesbet Vandewalle
C5 - AI en duurzame inzetbaarheid: een innovatieve reis naar toekomstige werkplekken

Maak kennis met de grensverleggende mogelijkheden van AI in HR en de manier waarop AI bijdraagt aan het creëren van een toekomstbestendige en veerkrachtige werkomgeving. We verkennen de integratie van AI in HR, met een focus op duurzame inzetbaarheid. We belichten het potentieel van AI in HR-processen en de rol van HR bij het bevorderen van duurzame loopbanen. Je komt te weten hoe je als organisatie AI kan inzetten voor voorspellende analyses en persoonlijke ontwikkelingsplannen en hoe AI kan bijdragen aan persoonlijke groei. We hebben daarbij oog voor het belang van diversiteit en inclusie, met een speciale nadruk op het verminderen van vooroordelen.
Als kers op de taart staan we stil bij prompts waarmee in je dagelijkse werk als HR-professional dadelijk mee aan de slag kan! Kortom, we combineren theorie en praktijk, trends voor de toekomst en het werkveld van vandaag.

Liesbet Vandewalle

HR Projectleider, Stad Gent

Let op: C5 is vol

Gerda Serbruyns
C6 - Haal meer uit je vrijwilligers!

Organisaties doen in tijden van besparing op arbeidskrachten meer en meer beroep op vrijwilligers voor bepaalde taken. Wie zijn die vrijwilligers? Waar vind je ze? Wat drijft hen? Waarvoor zet je hen al dan niet in? Hoe toon je waardering? Hoe kun je best duurzaam met hen samen werken?
Gerda Serbruyns, HR-consultant en zelf ook vrijwilliger, ging op verkenning in vrijwilligersland en deelt haar jarenlange ervaring met vrijwilligerswerk. HRM-verantwoordelijken en leidinggevenden krijgen tips & tricks om het werken met vrijwilligers nog meer te integreren in hun globaal personeelsbeleid: recrutering en selectie, resultaatgerichtheid, retentiebeleid …

Gerda Serbruyns

HR-consultant, GerSconsult en Vrijwilliger


14.55 uur Pauze op de informatiemarkt
 

15.20 uur Praktijkcases ronde D

Prof. Em. Alex Vanderstraeten
D1 - Duurzaam HRM. Een nieuwe uitdaging voor het management van medewerkers en organisatie

HRM evolueert de laatste jaren van een strategische partner naar een duurzaamheidspartner door ten eerste aandacht te schenken aan het behalen van duurzame resultaten op korte en lange termijn, ten tweede door expliciet aandacht te schenken aan het welzijn van medewerkers op korte en lange termijn, en ten derde door HRM in te bedden in zowel de realisatie van ‘groene’ belangen als de realisatie van maatschappelijke impact. Deze ambitie vertalen we concreet in de duurzame HRM Cockpit waarin stap voor stap een duurzame HRM strategie wordt uitgewerkt, inclusief concrete doelstellingen en meetpunten.

Prof. Em. Alex Vanderstraeten

Professor, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent en Auteur van ‘Sustainable HRM’


Marc Boeckx
D2 - Leeft Napoleon nog? Samenwerking tussen lokale besturen in stadsregio Turnhout pragmatisch aangepakt

De samenwerking tussen centrumstad Turnhout en haar buurgemeenten Oud-Turnhout, Vosselaar en Beerse kent al een lange geschiedenis. Sinds 2002 is de projectvereniging “Stadsregio Turnhout” op tal van domeinen de spil in die samenwerking en faciliteert ze “het samen besturen van het regionaalstedelijk gebied”, dat voor de hele regio Kempen belangrijke maatschappelijke voorzieningen huisvest. Sinds 2022 zijn ook Kasterlee en Lille toegetreden tot het samenwerkingsverband met als voorlopig nieuwe naam ‘Regio in Transitie.
Een bijzondere uitdaging vormt de gezamenlijke inzet en aansturing van medewerkers uit diverse diensten over de gemeentegrenzen heen. Waarom dit noodzakelijks is en hoe we hieraan werken is de inzet van deze bijdrage.

Marc Boeckx

Algemeen coördinator, Stadsregio Turnhout


Cyriana Keppens Raya Marievoet Tom Cornille
D3 - De weg naar zelfsturende teams via gedeeld leiderschap en verbindende communicatie

Lokaal bestuur Dendermonde koos in 2018 om te reorganiseren in de richting van gedeeld leiderschap en zelforganiserende teams, met als leidraad Innovatieve Arbeidsorganisatie (IAO). Snel werd duidelijk dat deze omwenteling vroeg om het uitbouwen van een gedegen open feedbackcultuur waarin vertrouwen en inspraak centraal staan, samen met een meer coachende leiderschapsstijl en gedegen teamontwikkeling. De organisatie sloeg daarom met partners, waaronder Walk Your Talk, de handen in elkaar om dit traject duurzaam te ondersteunen. Aan de hand van ervaringen en voorbeelden inspireren we deelnemers in deze sessie met successen en behaalde doelstellingen maar belichten we ook de valkuilen die dit uitdagende proces met zich meebrengt. Deelnemers krijgen inzicht in de praktische implementatie van IAO binnen de context van een lokaal bestuur, de rol van verbindende communicatie en gedeeld leiderschap in het kader van organisatieontwikkeling/cultuurveranderingen en de uitdagingen en mogelijke valkuilen bij de evolutie naar meer participatieve samenwerkingsvormen.

Cyriana Keppens

Beleidsmedewerker HRM, Lokaal bestuur Dendermonde

Raya Marievoet

Beleidsmedewerker HRM, Lokaal bestuur Dendermonde

Tom Cornille

Partner, facilitator en coach, Walk Your Talk


Linde Goedertier Paula Oomen Luk Dewitte
D4 - Investeren in een interne sociaal begeleider, loopbaanbegeleider en arbeidspsycholoog: een structurele keuze om personeel te pamperen?

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen behaalde de laatste 2 jaar telkens het label van ‘Great place to work’ en dat is niet toevallig! Zo investeren we al meer dan 25 jaar in extra ondersteuning van ons personeel. Het verhaal begon met een klassieke sociale dienst. Later werden daar de functies van loopbaanbegeleider en arbeidspsycholoog aan toegevoegd en ontstond het team Begeleiding.
Deze verschillende functies zijn in hoge mate complementair en zetten in op het vergroten van het psychosociale welzijn op de werkvloer:
• de sociaal begeleider is het eerstelijns aanspreekpunt voor het personeel, volgt de langdurig zieken op en stimuleert de tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking
• de loopbaanbegeleider zet in op de re-integratie op de werkvloer van langdurig zieken, bevordert sociale tewerkstelling en ondersteunt de personeelsleden bij het verkennen van eigen talenten en competenties
• de arbeidspsycholoog werkt voor individu of team via vorming, intervisie, bemiddeling, stresspreventie, leiderschapsontwikkeling en teamtrajecten

Linde Goedertier

Sociaal begeleider, Provincie Oost-Vlaanderen

Paula Oomen

Loopbaanbegeleider, Provincie Oost-Vlaanderen

Luk Dewitte

Arbeidspsycholoog, Provincie Oost-Vlaanderen


Daan Sorgeloos
D5 - HR Optimalisatie, Transformatie en Transitie: de drie treden naar duurzaam succes

Deze lezing biedt een inspirerende reis door drie soorten veranderingen in HR, belicht aan de hand van persoonlijke ervaringen. Ontdek waarom optimalisatie, transformatie en transitie cruciaal zijn voor een duurzame HR-organisatie en leer hoe elk type verandering een unieke aanpak en leiderschapsvaardigheden vereist. De sessie sluit af met praktische inzichten voor HR-leiders om succesvol te navigeren en valkuilen te vermijden in het leiden van deze diverse veranderordes. Deelnemers zullen niet alleen de essentie van de drie verandertypes begrijpen, maar ook hun eigen sterkten en zwakten in verandermanagement herkennen, waardoor ze de opgedane inspiratie effectief kunnen omzetten in concrete acties voor een succesvolle implementatie.

Daan Sorgeloos

Expert veranderkunde, Ginkgo, VUB en AMS


16.00 uur Wisselen van zaal
 

Erwin Van Waeleghem
16.05 uur Keynote - Een noodzakelijke (r)evolutie: van HRM naar SRHP, ook in de publieke sector!

Moeten we nu al rekening houden met trends zoals AI? Zijn mensen herleidbaar tot ‘data/stats’? Zijn attitude/waardenverbinding belangrijker dan competenties? Zijn de trends vanuit de private sector zomaar over te nemen? We zijn sterk georganiseerd en we doen het al jaren zo, waarom is een evolutie nodig? HR stelt ‘de mens’ voorop, waarom dienen wij te evolueren en hebben wij impact genoeg op het beleid?
Dergelijke kritische vraagstelling en weerstand op ‘verandering/evolutie’ is enerzijds menselijk, logisch en begrijpelijk, anderzijds meestal het gevolg van angst voor eigen rol en positie, en status-quo mindset. Is er daarom niet dringend nood aan “OMDENKEN”?
Een evolutie binnen leiderschapsdenken en daaruit volgend een evolutie van “Human Resources Management” naar “Support of Resourceful Human (High) Potential” is, ook binnen de publieke sector, in de snel evoluerende, onzekere, broze maatschappij een groter en dringender wordende noodzaak.

Erwin Van Waeleghem

Eerste Commissaris/ Opleider Nationale Politie Academie, Federale Politie


16.45 uur Afsluiting programma

16.55 uur Receptie op de informatiemarkt. Vol inspiratie, contacten en ideeën naar huis