Programma HRM in de Overheid 2019

08.30 uur Ontvangst en registratie bezoekers op de informatiemarkt

U kunt uw badge en programmaboekje ophalen bij de ontvangstbalie en tevens een bezoek brengen aan de standen van de sponsors. U wordt verzocht tussen 09.00 en 09.15 plaats te nemen in de hoofdzaal


09.15 uur Auditorium Verwelkoming

09.20 uur Auditorium Keynote Dialoog als motor van een duurzaam HR-beleid

Een duurzaam HR-beleid ambieert een dubbele win: zowel de werknemers als de organisatie moeten elkaar er door kunnen versterken. Dialoog is hierin cruciaal. Zeker op vlak van innovatieve HR-thema’s als duurzame inzetbaarheid en werkbaar werk lig het HR-heft in handen van zowel de individuele werknemer als de werkgever. Beiden zijn meer dan ooit samen aan zet.


09.40 uur Auditorium Keynote Wie is de baas?

“De burgemeester is de CEO van de gemeente en de schepen van personeel de HR-manager”. Uitspraken die we allemaal kennen. Maar klopt dit wel? Waar zetten we dan het Diensthoofd of de Directeur Personeel? Ambtenaar en politicus: altijd een moeilijke verhouding en zeker als het gaat over personeelszaken. De kiezer wikt en beschikt. Geeft hij dan meteen ook kennis en kunde aan de verkozene om een degelijk HR-beleid te voeren? Wie neemt welke rol op? En vooral: wie beïnvloedt wie?

Aangeboden door SD Worx

10.25 uur Pauze: bezoek standen en boeksigneersessies op de informatiemarkt
 

11.10 uur Praktijkcases Ronde A – interactieve sessie D1

Hubert Van Eyck zaal A1: The right leadership ... makes people tick!

De markt, de consumenteneisen, de levensstijl van mensen alsook de manier waarop organisaties zich organiseren, inclusief onze manier van werken, veranderd continu.  Securex herdefinieert hierdoor het Leiderschap-DNA. De filosofie hierachter is het leiderschapspotentieel van iedereen binnen de organisatie aan te spreken. Leiderschap evolueert hierbij gaandeweg naar een dynamisch en sociaal beïnvloedingsproces & gaat weg van een hiërarchisch controlerende rol. Vanuit best practices toont Securex de positieve effecten bij organisaties – en teams – die de verschuiving maken van een ‘Me’ naar een ‘We’ cultuur.

 

Aangeboden door Securex

Jan Van Eyck Zaal A2: Stad Gent & OCMW Gent: naar een ééngemaakte dienst selectie met nieuwe ‘schitterende’ employer branding

Tot voor kort opereerden de selectiediensten van Stad Gent en OCMW Gent als 2 aparte organen. Om de vacatures van de beide organisaties op een meer klantgerichte en efficiëntere wijze in te vullen, werd beslist om de diensten te integreren tot één gemeenschappelijk team. Een geoptimaliseerde werking met een nieuw klantenmodel en organigram waren de logische uitkomst. Het sluitstuk van de integratie is de vernieuwde Employer Branding strategie waarmee Stad Gent en OCMW Gent nu als één werkgever de arbeidsmarkt betreedt.
Sigrid Van Steenberge licht het transformatieproces van A-Z toe alsook het hiermee gepaard gaande cultuur en change management traject. Kom zeker luisteren naar haar inspirerend verhaal!

Aangeboden door Emeritis

Van Der Goes zaal A3: De impact van technologie op onze werkomgeving. Disruption?

We zitten volop in de Vierde Industriële Revolutie. De technologische vooruitgang heeft nooit zo’n hoge snelheid gekend als de afgelopen jaren, en onderzoek wijst uit dat technologie onze werkomgeving de komende jaren nog drastischer zal veranderen. In veel gevallen betekent deze “disruptie” een dreiging, in andere gevallen een opportuniteit. Terwijl er een ongezien groot aantal banen en functies zal verdwijnen, zullen een ontelbaar andere banen en functies ontstaan. De impact van de technologische evolutie is dan ook niet enkel op organisatieniveau te vinden, maar ook op individueel niveau. Hoe worden medewerkers in hun persoonlijk leven geleid door de technologische vooruitgang, en hoe weerspiegelt dit naar hun werkomgeving? Aan de hand van enkele praktijkcases gaan we hier dieper op in.

Aangeboden door Oracle

Van Rysselberghe zaal A4: Veranderingsmanagement in 10 praktijklessen: de case van SYNTRA Vlaanderen

Visie, Leiderschap, Planning en Communicatie: de ingrediënten voor succesvolle organisatieveranderingen zijn intussen bekend. Maar alleen door daar zelf invulling aan te geven, kun je komen tot duurzame organisatieveranderingen. Maar hoe begin je hieraan? Welke wetenschappelijke basisinzichten zijn onontbeerlijk voor goed change management? Tijdens deze sessie passen we de theorie van veranderingsmanagement toe op de concrete case van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen. In 2017 werd een volledig nieuwe organisatiestructuur op poten gezet. Deze nieuwe organisatiestructuur was nodig om een transitie tot stand te brengen waarbij het agentschap een omschakeling moest maken van actor naar regisseur.

 


Bauwens zaal A5: HR in woelig water?

Welke opdracht heeft HR binnen een organisatie in transitie met multidisciplinaire, zelforganiserende teams die maximaal willen aansluiten bij gezinnen? Welk soort partner wil HR zijn binnen een open netwerkorganisatie op weg naar gedeeld leiderschap? Komen bestaande HR-kaders op losse schroeven te staan? Welke HR-rollen kunnen teams opnemen? Wat is het effect van de gedurfde keuze om thema’s aan te sturen, eerder dan te kiezen voor een 1 op 1 relatie? Hoe geeft het cultuurkompas mee richting aan onze nieuwe organisatie?  Deze en andere vragen beantwoorden Rita, Guy en Gert van Kind en Gezin tijdens hun sessie ‘HR in woelig water?’.


Baekeland Zalen D1: Flexibel inzetten van talent. Tijd voor een aangepast HR-beleid!

Talent zit niet enkel in de kern van je organisatie. Vandaag doen meer dan 90% van alle organisaties in mindere of meerdere mate een beroep op freelancers. Tegelijk ontbreekt het in de meeste aan een uitgewerkt beleid om de inbreng van extern talent ook echt te valoriseren. In deze praktijksessie rapporteren we de resultaten van een uitgebreid internationaal onderzoek naar flexibel inzetten van talent, bespreken we mogelijke pistes tot oplossingen, en gaan we hierover met u in interactie.

VOL (max. 80 personen)

11.50 uur Wisselen van zaal
 

12.00 uur Workshoplezingen Ronde B – interactieve sessie D2

Auditorium B1: Met data gefundeerde HR-strategie

Meer en meer speelt de HR-afdeling de rol van strategisch adviseur. Een stevig toekomstplan teken je uit op basis van de inzetbaarheid, vaardigheden en kennis van je medewerkers. Het is immers je ‘workforce’ die de doelen die je vooropstelt, moet waarmaken. Het is aan je personeelsdienst om die data te verzamelen en te gebruiken. In deze sessie bekijken we hoe je als HR-afdeling eerste stappen in People Analytics kan zetten om zo meer toegevoegde waarde te realiseren. Daarbij komen zowel algemene inzichten als praktijktoepassingen aan bod.

Aangeboden door SD Worx

Van Rysselberghe zaal B2: De toekomst van HR

Onze wereld vandaag is constant in verandering. Digitalisering en het inzetten van nieuwe technologie zijn voor organisaties een absolute must om te overleven en succes te boeken. Organisatorische wendbaarheid, de mobiliteit en inzetbaarheid van talenten en een verhoging van efficiëntie hebben de hoogste prioriteit. Maar wat betekent dit voor de mens in de organisatie? In een wereld waarin steeds meer mensen op zoek zijn naar zingeving, balans en authenticiteit, zal de rol en het belang van HR enkel toenemen. Frans Van de Ven neemt u tijdens deze inspirerende sessie mee in de trends en challenges van de toekomst van HR.

VOL - Aangeboden door RiseSmart

Van Der Goes zaal B3: Naar een innovatieve aanpak van het selectieproces van kandidaat-chauffeurs bij de Lijn

De Lijn schakelde op 1 januari 2018 over naar een nieuwe aanpak van het selectieproces van zijn kandidaat-chauffeurs. Drie betrokken spelers (de Lijn, Poolstok en Ascento) vertellen over de voorgeschiedenis, de implementatie en de resultaten. Leer hoe een innovatieve, geautomatiseerde, maatgerichte aanpak, ondersteund met evidence based tools, heel wat pluspunten kan hebben voor uw organisatie.

Aangeboden door Ascento/Agilitas

Jan Van Eyck Zaal B4: Versterk de duurzame inzetbaarheid & Vitaliteit van uw organisatie!

Hoe kan u duurzame inzetbaarheid verhogen aan de hand van het Huis van Werkvermogen in uw organisatie? Hoe houdt u mensen aan boord in tijden van verandering en kan u hen blijvend inzetten? In deze workshop laten we u proeven zowel van het kader als van het proces dat u kan doorlopen: Van Wellfie als tool om het werkvermogen in kaart te brengen tot een gericht actieplan om elke verdieping van uw huis te versterken.

Aangeboden door Groep IDEWE

Hubert Van Eyck Zaal B5: De digitale transformatie is volop aan de gang

Randstad gaat hier voluit voor. Het rekruteringsbedrijf is al heel wat uitdagingen tegengekomen op de weg naar digitale transformatie. De managers van Randstad leggen uit hoe deze reis is begonnen, hoe ze omgaan met die uitdagingen en wat wel en niet werkt volgens hen. Na deze presentatie gaat u naar huis met inzichten van echte ervaringsdeskundigen zodat u innovatieve ideeën voor uw organisatie kunt opstarten.

Aangeboden door Randstad Group

Bauwens zaal B6: Evidence based innoveren binnen HR: Poolstok's kwaliteitsmodel

Ook in het domein van HR wordt er veel geïnnoveerd. Een onderscheid maken tussen kwalitatieve vernieuwingen en onbewezen (mirakel)oplossingen is niet altijd evident. Poolstok helpt publieke en parapublieke instellingen om de juiste beslissingen te nemen op vlak van personeel en organisatie. Poolstok vormt een buffer die de kwaliteit van innovatieve HR-tools garandeert. Dit doen we door de ontwikkelingen en noden in de markt te verwerken in aanbestedingsprocedures met strenge eisen rond innovatie én kwaliteit. Aanbieders moeten aantonen dat hun oplossing effectief werkt. Zo zijn onze klanten zeker van evidence based HR-oplossingen. Wij combineren de expertise van de overheid met die van private partners om tot de beste oplossing te komen. Een sterke focus op evidence based werken houdt geenszins in dat er geen ruimte meer zou zijn voor innovatie. Integendeel, het is net een cruciale ‘driver’ om succesvol te kunnen innoveren, gezien de focus ligt op betrouwbare en valide informatie om te komen tot een werkzame oplossing.

Aangeboden door Poolstok

Baekeland Zalen D2: Leidinggevenden maken/kraken werkbaar werk?

Het merendeel van de werknemers (ook deze in overheidsdiensten) wordt adequaat gecoacht door zijn/haar direct leidinggevende – zo blijkt uit de Vlaamse werkbaarheidsmonitor. Maar voor zowat één op de zes (14,9 % bij de overheid) ligt dit anders – gebrekkige ondersteuning, spanningen en conflicten met de chef zetten een domper op het werkplezier. Werknemers die onvoldoende steun van hun leidinggevende meekrijgen lopen een dubbel zo groot risico op werkstressklachten, zijn twee maal zo vaak langdurig afwezig en hebben drie keer meer kans op ernstige motivatieproblemen. Is inzetten op coachend leiderschap daarmee hét wonderrecept voor meer werkbaar werk en duurzame inzetbaarheid?

VOL (max. 80 personen)

12.40 uur Broodjeslunch: bezoek standen en boeksigneersessies op de informatiemarkt
 

12.50 uur Interactieve sessie D3

Baekeland Zalen D3: Spelenderwijs veranderen en winnen Sessie duurt van 12.50 - 13.30 uur. (op voorinschrijving)

Hoe kun je games gebruiken om organisaties te transformeren? Dat is een vakgebied waar Bart Hufen zich al sinds 2009 mee bezig houdt. Het routinematige karakter van games maakt zich bij uitstek geschikt om gedrag blijvend te beïnvloeden. Besproken wordt, wat de kracht van spelmechanieken is en hoe ze binnen het voortdurend veranderende zakelijke speelveld effectief zijn toegepast. Het Talent Hold’em kaartspel wordt gespeeld, als voorbeeld van hoe talent management via een spel kan worden ingezet. Speel mee en laat je inspireren met praktische voorbeelden!

VOL (max. 50 personen)

13.50 uur Auditorium Opening middagprogramma Perspectieven op de koersverandering van HR in de Overheid

Peggy De Prins is professor aan de Antwerp Management School en is pionier op het vlak van duurzaam HRM en duurzame arbeidsrelaties. Zij coördineert en werkt mee aan opleidingen voor verschillende doelgroepen (o.a. Master in HRM, Masterclass publiek en social profit management). Zij is er tevens verbonden aan het Expertise Centrum “Next Generation Work”.
Vanuit de diverse keynote perspectieven neemt Peggy De Prins u mee in de koersverandering van ‘HR in de Overheid’. Wat is de rol van HR in een duurzaam HR-beleid binnen deze veranderende context? Welke uitdagingen zien we op het vlak van leiderschap? Welke verandering van binnenuit is nodig?


14.00 uur Auditorium HIIT@WORK: welzijn op de werkvloer

Bij dit actief tussendoortje kom je op een leuke manier in aanraking met het concept ‘Hoge intensiteit intervaltraining voor werknemers’ HIIT@WORK. Ideaal om daarna met meer focus en gezamenlijke goesting het programma verder te volgen.


14.05 uur Auditorium Keynote De snelheid van de verandering zit in de traagheid van het begin

Eén ding is zeker: deze keynote laat jouw kijk op “verandering” niet onveranderd. In dit inspirerende verhaal zet Marc Debisschop met scherpzinnige souplesse de klassieke visie op transformatieprocessen op de helling. Succesvol change management, zo stelt hij, vertrekt niet vanuit een vooraf bepaald stappenplan, maar vanuit het beoogde resultaat: “welke concrete gedragsverandering wil je op de werkvloer zien?” En, niet minder belangrijk : “wie is het best geplaatst om deze transitie in goede banen te leiden?” Al te vaak wordt immers aangenomen dat een gedreven leider ook het talent (én het mandaat) in huis heeft om een performant change-procesbegeleider te zijn. Maar is dit wel zo? Marc daagt jouw organisatie uit verder te kijken dan de spreekwoordelijke neus. Zodat jij op het einde van de keynote misschien minder voor de hand liggende keuzes durft te maken.


14.40 uur Wisselen van zaal
 

14.45 uur Praktijkcases Ronde C – interactieve sessie D4

Hubert Van Eyck zaal C1: Organisatieverandering bij Diksmuide; de klant én de medewerker centraal

LEO is geboren in Diksmuide op 24 juni 2016. LEO, afkorting voor loket- en onthaalbeleid, werd letterlijk ontwikkeld in de buik van de organisatie. Niet de leidinggevenden, wel de medewerkers zelf gaven in diverse workshops aan waar het schoentje wrong. Hun frustraties zetten ze om in waardevolle verbetersuggesties. Op tweejarige leeftijd is LEO al een flink stuk gegroeid. Wekelijks sporten over de middag tijdens Sport@work, een jaarlijkse Picknick@work, volledig flexibel werken, een avondopening, werken op afspraak, notuleren in heldere taal, … De medewerkers staan 100% achter alle wijzigingen en zijn gemotiveerder dan ooit. En LEO, die blijft maar groeien.


Auditorium C2: Onszelf continu heruitvinden!

Met onze belangrijkste doelstelling om de continuïteit van onze onderneming te garanderen over de generaties heen en met het volle besef van de snel veranderende wereld, creëren we een continue dynamiek van creativiteit en daadkracht en bestrijden we competence blindness met alle macht!
Niet alleen ons businessmodel is daardoor meermaals gewijzigd, ook ons leiderschap en organisatiemodel zijn in de voorbije 8 jaar compleet getransformeerd.
We hebben op onze eigen manier hard gewerkt aan het vernieuwen van onze cultuur en het verhogen van het welzijn van onze mensen. Verbinding, zelfverantwoordelijkheid, dialoog en transparantie, zelfbewustzijn, zelfsturing, intrapreneurship, netwerk, shared leadership en maatwerk zijn vandaag de sleutelwoorden in onze organisatie.


Van Der Goes zaal C3: Als overheid ten strijde in de war for (IT)-Talent

De Vlaamse overheid staat voor grote uitdagingen. In een maatschappij waarin de war for talent volop bezig is, is het niet steeds gemakkelijk om bepaalde profielen snel en vlot in te vullen. De overheid moet vandaag haar rekruteringsbeleid- en strategie aanpassen om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven. Zij moet bovendien in staat zijn om vlot te kunnen werken met freelancers, uitzendkrachten e.d. om tijdelijke noden snel op te vangen. Het is cruciaal dat bij iedere rekruteringsnood een weloverwogen en doordachte keuze gemaakt wordt en dat de organisatie nadenkt over haar personeelsbestand van de toekomst.
Dat merken ze ook bij Informatie Vlaanderen, dat de transformatie naar een datagedreven overheid op zich neemt. Om dat te realiseren met de juiste profielen, evolueert zij steeds meer naar een IT-ecosysteem, met een veelheid aan contracttypes. Steeds meer medewerkers zijn flexibele arbeidskrachten. Om de juiste mensen te vinden, is een duidelijk rekruteringsbeleid noodzakelijk. Wendy De Letter en Stephanie De Wulf lichten toe hoe de overheid en het agentschap in het bijzonder hiermee om gaan.


Jan Van Eyck zaal C4: Het stinkdier als hefboom voor interne verandering

Aan de hand van enkele metaforen uit het dierenrijk laat Daan Sorgeloos aanvoelen waarom het aanpassen van de interne organisatie van lokale besturen start bij het opnemen van leiderschap. Marianne Vanden Houte, vertelt hoe ze vanuit het aanpakken van de organisatiestructuur bij Dilbeek, hun interne wereld meer zijn gaan aanpassen aan de externe wereld, wat succesvol was, waar ze tegenaangelopen zijn en waarom leiderschap daarin nog steeds de cruciale sleutel is om verandering te laten slagen.


Bauwens zaal C5: Er is wereldwijd een gap aan talenten in de tech, en Molenbeek heeft de oplossing

Volgens een onderzoek van Agoria, Actiris en Roland Berger; tegen 2030 zullen er 584.000 niet-ingevulde technische functies zijn in België. Het overbruggen van deze kloof is een kolossale uitdaging die dringende en concrete oplossingen vereist. In reactie op een enorme werkloosheid in Molenbeek hebben we een bottom-up ecosysteem gecreëerd dat voor iedereen toegankelijk is. Beginnend met een hackathon in 2016 is MolenGeek uitgegroeid tot een incubator, een co-workingruimte en bovenal een trainingscentrum dat lokaal talent activeert. Vandaag bieden we zowel korte als lange termijn trainingen die voor iedereen toegankelijk zijn. Zonder kosten of eerste vereisten staan onze trainingen open voor iedereen die in onze regio woont, de enige bepalende factor is motivatie. Bovendien is MolenGeek daarnaast druk bezig met het voorbereiden van een trainingsprogramma om HR-afdelingen in staat te stellen een talent in ongeschikte kandidaten niet te missen. Laat je inspireren!


Van Rysselberghe zaal C6: De nieuwe werkvloer is activity-based

Plaats- en tijdsonafhankelijk werken (PTOW) is ingeburgerd in de Vlaamse overheid. Werken op andere locaties, zonder tijdsregistratie en volgens een flexibele tijdsregeling maken deel uit van het nieuwe werken. Maar wat met de open kantooromgeving? Kun je daar nog productief werken, zonder constant gestoord te worden door telefoontjes en gesprekken? Hoe evolueer je van een organogram-based naar een activity-based en preference-based werkvloer, die de nadelen van het werken in een open kantooromgeving opvangt?
Gerda Serbruyns (AgO), Joris Bouve (dKB) en Bart Lippens (Agentschap Onroerend Erfgoed) schetsen de evolutie in PTOW, de impact op de werkorganisatie en de cultuur, en geven concrete tips over hoe je dit traject kunt aanpakken.

VOL

Baekeland Zalen D4: HIIT@WORK: een haalbaar beweegprogramma op de werkvloer Sessie duurt van 14.45 - 15.25 uur.

Vanuit een economisch, een wettelijk als een zorgperspectief bevatten bewegingsprogramma’s die op het werk kunnen worden uitgevoerd een grote opportuniteit. Een mogelijke hypothese is dat de doorgaans gebruikte methodes (d.i. lang trainen aan een lage intensiteit, zoals wandelen en fietsen) ingaat tegen de meest geciteerde barrière, namelijk een gebrek aan tijd om (meer) te bewegen.
Dit project, HIIT@WORK, is een laagdrempelig, tijdsefficiënt (max. 15 min. all-in), haalbaar trainingsconcept, aangepast voor de werkomgeving. Deelnemers ervaren een verhoogde sociale cohesie, minder last van de namiddag dip, ervaren minder stress, …
Het Virginie Lovelinggebouw in Gent (Vlaamse overheid) vormde alvast het decor voor een pilootproject. Maak in deze workshop kennis met het concept, krijg inzicht in de kracht en beperkingen en een toegankelijke wetenschappelijke achtergrond.
Kom langs en probeer het zelf uit. En…sportkledij is zelfs niet nodig!

VOL (max. 50 personen)

15.15 uur Pauze: bezoek standen en boeksigneersessies op de informatiemarkt
 

15.40 uur Auditorium Keynote Iedereen Baas. Anders organiseren voor de wereld van morgen.

Saskia Van Uffelen houdt een vurig pleidooi voor ondernemingen om zich anders te gaan organiseren. Ze legt uit hoe bedrijfsleiders de verschillen tussen de generaties – de babyboomers, de generaties X, Y en Z – kunnen ombuigen tot een krachtig voordeel. “We moeten in onze bedrijven naar een vlakke organisatiestructuur waarin de beslissers van nu zich laten bijstaan door de generatie van morgen”, zo stelt Saskia Van Uffelen. Volgens haar is het belangrijk dat de jongere generaties daarbij de kans krijgen om de volle verantwoordelijkheid op te nemen, tot in de directiekamer. “Nog te vaak vindt een oudere voor elk goed idee van een jongere, tien redenen om dat idee niet te volgen. Mijn generatie blijft de reflex hebben om vast te houden aan de wereld van gisteren.” Saskia Van Uffelen stelt daarentegen dat in de wereld van morgen elke generatie belangrijk zal zijn: de ouderen voor hun ervaring, de jongeren voor hun innovatievermogen en hun digitale competenties. Onder het motto ‘iedereen baas’ geeft Saskia Van Uffelen tips & tricks om de organisatie voor te bereiden op de toekomst. Welke toekomstrol voor de overheid ligt er? Ook de impact van de digitale trends op de werking van de organisatie en haar medewerkers krijgt daarbij de nodige aandacht.


16.15 uur Auditorium Keynote Bingo! Dit zijn de ergste taalclichés in de HR!

Waarom praten mensen zo raar op kantoor? Waarom hoor je in bedrijven toch zo vaak open deuren als ‘agile werken’, ‘brainstormen’, ‘draagvlak creëren’ en ‘laaghangend fruit’ langskomen? Kantoortaal kan zoveel eenvoudiger, duidelijker maar vooral beter. Kantoorexpert en jargonslachter Japke-d. Bouma houdt u op humoristische wijze een spiegel voor en laat u zien hoe het wél moet. Trouwens, wat is uw score op de HR BINGO kaart?!


16.50 uur Afsluiting programma en receptie op de informatiemarkt
 

Ontvang als eerste informatie en aanbiedingen over het congres HRM in de Overheid België en jouw interessegebieden.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang een code voor €50,- korting op deelname aan een congres naar keuze!

AANMELDEN