Administrateur-generaal Peter Rabaey over de uitdagingen van morgen

Het beeld van de overheid als een oubollig, bureaucratisch kluwen, zoals geportretteerd in ‘De Collega’s’, is al lang niet meer van deze tijd. De Vlaamse overheid is een toonbeeld van hoe een overheid in de 21e eeuw efficiënt moet functioneren. Peter Rabaey, administrateur-generaal van het Agentschap Overheidspersoneel, draagt dat ook uit: “Werknemers zijn erg geëngageerd en willen groeien in hun job”. Jurist Peter Rabaey leidt sinds 2016 het HR-agentschap van de Vlaamse overheid, dat zo’n 28.000 personeelsleden en verschillende departementen ondersteunt op vlak van personeelsadministratie, werving en selectie, welzijn, HR-beleid en personeelsregelgeving.

Werknemers vandaag en morgen
Rabaey stelt dat de arbeidsmarkt en de gemiddelde werknemer in ijltempo aan het veranderen zijn. “Vroeger waren mensen vooral op zoek naar zekerheid, wat nu veel minder het geval is. Medewerkers willen doorgroeien, verschillende dingen doen en blijven bijleren.” De Vlaamse overheid heeft daarom ook heel wat initiatieven gelanceerd. “We stimuleren verantwoordelijkheid opnemen en sturen op resultaten. In ons prestatiemanagement beogen we een open feedbackcultuur doorheen het jaar, waarbij we mensen ook beter kunnen begeleiden in hun ontwikkeling.”

Inzetten op leren en ontwikkelen
“Binnen de overheid zijn er bovendien heel wat mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen”, klinkt het. “Naast het aanscherpen van vaktechnische kennis, zetten we hard in op competentieontwikkeling. Vooral dan wat wij ‘sleutelcompetenties’ noemen. Dat zijn bepaalde vaardigheden, waaronder digitale vaardigheden en probleemoplossend vermogen, die maken dat iemand voor meerdere jobs inzetbaar is”, verduidelijkt Rabaey. “Dit is ook belangrijk om onze medewerkers klaar te stomen voor de uitdagingen van morgen. Met digitale doegidsen en contactmomenten faciliteren we ook dat medewerkers hun loopbaan ook zelf in handen nemen.” Lees het volledige artikel op www.werkenbijdeoverheid.be

Peter Rabaey zal de 10e editie van het jaarcongres HRM in de Overheid op 6.2.2020 openen, namens Agentschap Overheidspersoneel van de Vlaamse overheid. Een visie over ‘Agile of wendbaar zijn’. Dat moet ook bij de Vlaamse overheid. Want bouwen aan het Vlaanderen van morgen, doen we steeds in een veranderende omgeving. Peter Rabaey vertelt hoe het HR-beleid van de Vlaamse overheid bijdraagt tot het realiseren van die ambitie en hoe we elkaar de hand kunnen reiken. Door gezamenlijk met lokale en provinciale besturen op te trekken en samen te werken over de eigen organisatiegrenzen heen.

Maak tot 20 september gebruik van de vroegboekkorting en kom met 2 personen voor slechts € 150,- , excl. BTW.De toegangsprijs is inclusief bezoek congres, informatiemarkt, lunch, koffiepauzes en programmaflyer.

Overzicht nieuws