HRM in de Overheid besteedt aandacht aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Tijdens het jaarcongres HRM in de Overheid op 6 februari besteden we uiteraard ook aandacht aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Zo zullen Domien Dessein, Personeelsdirecteur bij Odisee Hogeschool en Bart Moens, mede-oprichter van Workinc een sessie verzorgen over Inclusief Job Design bij Odisee: sleutel tot duurzame inzetbaarheid met collateral benefits.
Vanuit de person-environment benadering kan duurzame inzetbaarheid gezien worden als de fit tussen werknemer en (toekomstig) werk. Een goede fit zorgt voor een beter welbevinden, meer werkplezier en betere werkprestaties. Verschillende ontwikkelingen zorgen dat er een misfit tussen mens en werk ontstaat. Dit vraagt om sociale innovaties waarbij de werkorganisatie aangepast wordt aan de mens in plaats van andersom. Inclusief Job Design (IJD) is hierbij een nuttig instrument. Via IJD zet Odisee taken die energie kosten bij medewerkers om in een waardevolle job voor een nieuwe collega met een arbeidsbeperking.

Bart Moens is mede-oprichter van Workinc. Volgens Workinc is de oplossing voor de ‘war for talent’ het onbenut potentieel op de arbeidsmarkt benutten. Workinc ondersteunt organisaties met raad en daad om deze sociale innovatie binnen je organsatie waar te maken.

 

Alle sprekers van het congres HRM in de Overheid ontvangen een kleine attentie voor hun bijdrage. Voor deze editie is er gekozen voor een lokaal product: RoomeR.
RoomeR is een (h)eerlijk aperitief op basis van vlierbloesem en een mix van geheime kruiden. RoomeR kiest bewust voor duurzame vormen van economisch handelen en investeert in mensen. Bottelen gebeurt in samenwerking met Ryhove, een beschutte werkplaats. RoomeR kiest resoluut voor diversiteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en een participatieve bedrijfscultuur.

 

Tot slot werkt HRM in de Overheid samen met Veezel©. Veezel© is een nieuw soort papier waarop de programmaflyer van het congres gedrukt is. Het papier wordt gemaakt van gerecyclede papiervezels en reststromen zoals bermgras. Bemgras houdt, in verhouding tot bijvoorbeeld bomen, enorm veel CO2 vast. Bij verbranding komt dit vrij. Het maaisel wordt nu niet verbrand maar deze resstroom wordt gebruikt voor de productie van papier. Afval wordt dus grondstof. Door toevoeging van cellulose en gerecyclede papiervezels is het geukt om een milieuvriendelijke kwaliteit papier te produceren.

Overzicht nieuws