Call for papers HRM in de Overheid 2020 geopend: stuur voor 20.9 in!

10 jaar HRM in de Overheid in beweging.
Is HR klaar voor de uitdagingen van morgen?
De afgelopen 10 jaar lieten zich al een aantal maatschappelijke uitdagingen voelen, zoals de digitalisering, de vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt. Deze tendenzen maken vandaag van duurzame inzetbaarheid van medewerkers een topprioriteit. In een context van war for talent staan overheden voor de uitdaging om bekwame en gemotiveerde medewerkers aan te trekken én te behouden. Een uitdaging die niet nieuw is, maar er de komende jaren door de toenemende vergrijzing en tekorten op de arbeidsmarkt alleen maar groter op zal worden. Tegelijkertijd verwachten burgers van de overheid dat ze efficiënt en wendbaar is, kwaliteitsvolle dienstverlening aanbiedt en kan anticiperen op snelle veranderingen in de samenleving. Maar hoe zorg je er als overheid voor dat je steeds de juiste kennis en competenties in huis hebt om dat waar te maken? De uitdagingen voor HR in de overheid zijn complexer en groter dan ooit. De oplossingen van vandaag, kunnen morgen al achterhaald zijn. Om succesvol te zijn moet HR vandaag al anticiperen op de uitdagingen van morgen!

Tijdens de 10e editie van HRM in de overheid op dinsdag 6 februari 2020 bekijken we welke HR-praktijken en trends zich de voorbije periode hebben bewezen om mee te nemen naar de toekomst. We brengen de huidige overheidstransitie en HR-kanteling praktisch in beeld. We kijken vooruit naar innovatie in HR en de toekomstige rol van de overheid als aantrekkelijk werkgever.

  • Verbinden
    Professioneel HR gaat op zoek naar de synergie en verbindende kracht tussen mensen én organisaties. Betrokkenheid, zelforganisatie en eigenaarschap, waarbij we diversiteit omarmen. Sterk leiderschap dat richting geeft is cruciaal in deze uitdagende tijden.
  • Vernieuwen
    Het continu vernieuwen van het huidige beleid naar een werkbaar en duurzaam loopbaan- en beloningsbeleid, van sturen op verzuim naar sturen op vitaliteit (welzijn-prestatie-motivatie) en mobiliteit. Hoe blijven we levenslang leren en ontwikkelen en blijven we als overheid een aantrekkelijke werkgever?
  • Vooruitkijken
    We moeten wendbaar en toekomstgericht zijn en durven over de (entiteits)grenzen heen te kijken. We moeten open staan voor verandering van koers, het inzetten van een meer evidence based HR-beleid en de inzet van krachtige technologie met behoud van de menselijke kant. Het durven denken in kansen en mogelijkheden en inzetten op verschillende tewerkstellingsvormen (freelancers, uitzendarbeid, … of hybride arbeidsrelaties) om tijdelijke personeelsbehoeften en knelpuntfuncties meer flexibel in te vullen.


Call for papers
De 10e editie van HRM in de Overheid vindt plaats op 6 februari a.s. We zijn op zoek naar interessante, leerzame en vermakelijke praktijkverhalen toegespitst op de overheidssector in Vlaanderen. Heeft u suggesties voor een interessante praktijkcase, praktische tips, thema’s of een heldere visie? Of zijn er ervaringen buiten de overheidssector, maar ziet u raakvlakken binnen het thema? Laat het ons dan voor 20 september weten.

Tijdens de jubileum editie van HRM in de Overheid – met jaarlijks 700 bezoekers – bent u in één dag op de hoogte over de huidige transitie van arbeidsmarkt en overheid, HR-trends en -beleid, nieuw organiseren en de toekomst van HR en werk in de Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen. Het is tijd om te verbinden, vernieuwen en vooruit te kijken!

Overzicht nieuws

Ontvang als eerste informatie en aanbiedingen over het congres HRM in de Overheid België en jouw interessegebieden.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang een code voor €50,- korting op deelname aan een congres naar keuze!

AANMELDEN